Stručna služba USSCG

  • ul. Slobode 74/I, 81000 Podgorica
  • (020) 232-315
    (067) 418-991
Vanja Miličić
Šefica Kabineta
(020) 232-315
Ivana Mihajlović
Savjetnica za pravna pitanja
(020) 232-315
Jelena Mitrović
Savjetnica za socijalnu politiku
(020) 232-315
Snežana Nikić
Administratorka
(020) 232-315

Kolegijum USSCG

Srđa Keković
Generalni sekretar
(020) 232-315
(067) 612-683
Vukašin Zogović
Predsjednik Glavnog odbora
(020) 232-315
(067) 655-137
Zvonko Pavićević
Zamjenik generalnog sekretara
(020) 511-020
(067) 590-136
Željko Burić
Zamjenik generalnog sekretara
(020) 246-080
Vladimir Pavićević
Zamjenik generalnog sekretara
(020) 232-315
Aleksa Marojević
Član Kolegijuma
(040) 212-478
(069) 067-155
Vesna Milonjić-Aleksić
Članica Kolegijuma
(020) 232-315
(067) 636-155
Sandra Obradović
Članica Kolegijuma
(020) 415-615
(067) 636-146
Lidija Pejović
Članica Kolegijuma
(020) 415-615
(067) 212-074
Nenad Čobeljić
Član Kolegijuma
(020) 483-662 lok.42
(068) 087-660
Marijana Camović
Članica Kolegijuma
(020) 232-315
(067) 164-524
Marko Kaluđerović
Član Kolegijuma
(067) 174-002
(020) 237-796

Strukovni sindikati USSCG

Predrag Milikić
Strukovni sindikat vatrogasaca Crne Gore
(020) 232-315
Borislav Pavlović
Strukovni sindikat taksista Crne Gore
(020) 232-315
Blažo Petrović
Strukovni sindikat zaštitara Crne Gore
(020) 232-315

Kontaktirajte nas

Ime i prezime: *

Email: *

Poruka:

Kako do nas