Aktuelnosti

 1. Decembar 24, 2015

  Inicijative USSCG za dopunu Zakona o radu i dopunu Zakona o porezu na dobit pravnih lica

  Glavni odbor Unije slobodnih sindikata Crne Gore, na sjednici održanoj 24.12.2015.g., pored ostalog, razmatrao je položaj agencijskih radnika i stanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori, posebno na bipartitnom nivou. Sa navedenim u vezi, Glavni odbor USSCG je usvojio dvije inicijative koje su odmah nakon sjednice upućene svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore. (više)
 2. Oktobar 14, 2015

  RSS Solidarnost uputio Otvoreno pismo institucijama u Crnoj Gori

  Regionalni sindikalni savjet “Solidarnost” koji okuplja reprezentativne sindikate iz svih država sa prostora eks Jugoslavije, na sjednici održanoj 13. oktobra 2015.g. u Skoplju, uputio je Otvoreno pismo Skupštini Crne Gore, Vladi Crne Gore, Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Privrednom sudu Crne Gore, a u vezi sa antisindikalnom diskriminacijom i kršenjem osnovnih prava iz rada nad zaposlenima u Kombinatu aluminijuma Podgorica. (više)
 3. Oktobar 07, 2015

  USSCG obilježila 7. oktobar - Međunarodni dan Dostojanstvenog rada

  Povodom međunarodnog dana Dostojanstvenog rada, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert, organizovala je Konferenciju na temu: “Dostojanstven rad kao nacionalni cilj” (više)
 4. Avgust 14, 2015

  Inicijativa za podnošenje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stecaju

  14. avgust 2015.

  Unija slobodnih sindikata Crne Gore uputila je Skupštini Crne Gore Inicijativu za podnošenje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stecaju. (više)
 5. Jul 21, 2015

  Inicijativa za unosenje prava na stan u Ustav Crne Gore

  ADP-Zid u saradnji sa Unijom Slobodnih Sindikata, UNO Libertask i Mladi Romi je pokrenuo akciju sakupljanja potpisa za podršku Inicijativi kojom tražimo od nadležnih institucija da pokrenu postupak promjene Ustava Crne Gore kojima bi se garantovalo pravo na stan svim građanima koji nisu u mogućnosti da to pravo ostvare na tržištu. Da bi ih podstakli na adekvatnu reakciju sve institucije koje imaju mandat promjene Ustava i politika u oblasti stanovanja, od izuzetne važnosti je VAŠ dopinos! (više)
 6. Jul 17, 2015

  Majke sa troje i više djece od 2016. godine mogu ostvariti pravo na doživotnu naknadu

  Kongresna rezolucija Unije slobodnih sindikata Crne Gore o zaštiti materinstva i podizanja stope nataliteta, implemetirana je kroz juče usvojeni Zakon o dopuni zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti. (više)
 7. Jul 15, 2015

  Održan seminar na temu: "Uloga i značaj radničkih i evropskih radničkih vijeća i njihov odnos sa sindikatima - prijetnja ili potreba"

  Unija slobodnih sindikata Crne Gore u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert (kancelarija u Beogradu) organizovala je edukativni seminar o ulozi i značaju radničkih i evropskih radničkih vijeća i njihovog odnosa sa sindikatima. Predavači na seminaru bili su: Peter Seideneck - savjetnik Generalne sekretarke Evropske konfederacije sindikata; Andrej Zorko - izvršni sekretar Saveza slobodnih sindikata Slovenije i Vesna Mlinarić - savjetnica predsjednika Sindikata metalaca Hrvatske -IS pri Savezu slobodnih sindikata Hrvatske. (više)
 8. Jun 29, 2015

  Otkaz ugovora o radu Sandri Obradović, predsjednici Sindikata KAP-a

  Predsjednica Sindikata Kombinata aluminijuma Podgorica i članica najužeg rukovodstva USSCG, koleginica Sandre Obradović otpuštena je sa posla zbog sindikalnih aktivnosti (više)
 9. Jun 12, 2015

  Kampanja protiv blanko sporazumnih raskida radnog odnosa

  Unija slobodnih sindikata Crne Gore, od 11.6.2015.godine, pokrenula je kampanju protiv blanko sporazumnih raskida radnog odnosa koje je u ovom trenutku ocijenila najvećim kršenjem prava zaposlenih. (više)
 10. Jun 12, 2015

  Poziv svim zaposlenima iz djelatnosti trgovine da se učlane u Sindikat radnika trgovine pri USSCG

  Unija slobodnih sindikata Crne Gore otvorila je mogućnost individualnog učlanjenja svakom zaposlenom iz djelatnosti trgovine u Sindikat radnika trgovine Crne Gore koji djeluje pri USSCG. (više)