Aktuelnosti

 1. April 05, 2017

  Forma Tužbe na rješenja Ministarstva rada i socijalnog staranja donijetih po žalbama korisnica doživotnih naknada po osnovu rođenja troje ili više djece

  Pravni timovi Unije slobodnih sindikata Crne Gore, NVO Građanska alijansa i NVO Udruženje roditelji, u saradnji sa advokatskom kancelarijom Goran Rodić, advokatskom kancelarijom Milan Radulović - Boris Ćorsović, advokatom dr Aleksandrom Kovačevićem i advokaticom Milicom Kadović, sačinili su tekst Tužbe za sve koleginice - korisnice doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, koje nisu saglasne sa rješenjima Ministarstva rada i socijalnog staranja kao drugostepenog organa kojima je odlučivano po njihovim žalbama na rješenja centara za socijalni rad kojima je neustavno umanjeno njihovo stečeno pravo. (više)
 2. Mart 24, 2017

  Saopštenje za javnost

  Povodom izjava datih na jučerašnjem skupu u organizaciji Američke privredne komore u Crnoj Gori, na kojem je gostovao ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore, gospodin Kemal Purišić, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće (više)
 3. Mart 01, 2017

  Potpisan Protokol o saradnji socijalnih partnera i Uprave za inspekcijske poslove

  Na inicijativu Unije slobodnih sindikata Crne Gore, danas je u prostorijama Uprave za inspekcijske poslove potpisan Protokol o saradnji socijalnih partnera i Uprave za inspekcijske poslove (više)
 4. Februar 27, 2017

  Održan seminar "Benefiti sindikalnog organizivanja i modeli zaštite ekonomskih i socijalnih prava kroz sindikalno organizovanje"

  U okviru projekta "Jačanje javnog aktivizma Roma - Ujedinjeni možemo više!" podržanog od Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, NVO Mladi Romi i Koalicijom Romski krug uspješno su realizovali seminar "Benefiti sindikalnog organizovanja i modeli zaštite ekonomskih i socijalnih prava kroz sindikalno organizovanje". Seminar je održan u periodu 24-26.02.2017. u hotelu Queen of Montenegro u Bečićima. (više)
 5. Februar 20, 2017

  FORMA ŽALBE na Rješenje kojim se umanjuje doživotna naknada ženama po osnovu rođenja troje ili više djece

  Sve koleginice - korisnice doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, koje nisu saglasne sa rješenjima centara za socijalni rad kojima im se ta naknada umanjuje, ovdje mogu preuzeti tekst Žalbe koja se preko centara za socijalni rad podnosi Ministarstvu rada i socijalnog staranja. - Obrazac Žalbe br.1 - za korisnice kojima pripada doživotna naknada 336 eura - Obrazac Žalbe br.2 - za korisnice kojima pripada doživotna naknada 192 eura. Obrasci Žalbe su saćinjeni u word dokumentu (više)
 6. Februar 16, 2017

  Podrška protestu korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece

  Povodom Protestnog skupa korisnica naknada po osnovu rođenja troje i više djece, koji će se održati 16. februara 2017.g. ispred zgrade Vlade Crne Gore sa početkom u 12 časova, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće (više)
 7. Januar 31, 2017

  Inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

  Unija slobodnih sindikata Crne Gore podnijela je Inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Tekst Inicijative je u nastavku. (više)
 8. Januar 23, 2017

  Primjedbe i sugestije USSCG na Nacrt programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2017 - 2019

  Povodom Poziva na javne konsultacije objavljenim na sajtu Vlade Crne Gore, USSCG je dostavila primjedbe i sugestije na Nacrt programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2017 – 2019 godine. (više)
 9. Januar 20, 2017

  Saopštenje za javnost

  Povodom procedura koje su pokrenuli centri za socijalni rad pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja, u smislu izmjena rješenja kojima su utvrđene doživotne mjesečne naknade ženama koje su rodile troje ili više djece, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, daje sledeće saopštenje za javnost: (više)
 10. Decembar 26, 2016

  Održan protest USSCG

  Unija slobodnih sindikata Crne Gore održala je protest ispred zgrade Skupštine Crne Gore povodom mjera za sanaciju javnog duga i budžetskog deficita koje je usvojila Vlada Crne Gore. (više)