Aktuelnosti

 1. Oktobar 21, 2016

  Održan Okrugli sto na temu "Radni sporovi i sudska praksa - potreba formiranja radnih sudova u Crnoj Gori"

  Uz podršku Fondacije Friedrich Ebert, Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizovala je 21.10.2016..g., Okrugli sto na temu "Radni sporovi i sudska praksa - Potreba formiranja radnih sudova u Crnoj Gori". (više)
 2. Oktobar 03, 2016

  Održan okrugli sto za bankarski sektor

  Unija slobodnih sindikata Crne Gore, u partnerstvu sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), organizovala je okrugli sto na temu: „Unaprjeđenje bipartitnog socijalnog dijaloga u Crnoj Gori – dobre prakse evropskog socijalnog dijaloga“, koji je održan u hotelu Aurel 29.09.2016.godine. (više)
 3. Maj 10, 2016

  Plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta "Solidarnost" i Odbora mladih RSS

  Prva ovogodišnja plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta „Solidarnost“ održana je u periodu od 09.-10.05.2016.g., dok je sjednica Odbora mladih Regionalnog sindikalnog savjeta održana u periodu od 08.-09.05.2016.g., u Bečićima, Crna Gora, obzirom da Crna Gora od ove godine, po principu rotacije, predsjedava ovim tijelom. (više)
 4. Mart 24, 2016

  Saopštenje za javnost Strukovnog sindikata vatrogasaca Crne Gore

  Povodom Predloga izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i spašavanju koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, Strukovni sindikat vatrogasaca Crne Gore najavio je manifestaciju koja će biti održana u Podgorici 31.03.2016.g., na platou ispred Skupštine Crne Gore. (više)
 5. Mart 12, 2016

  Seminar na temu "Unapređenje uloge i učešća mladih u sindikatima"

  10-11.mart 2016.

  Sekcije mladih Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Saveza sindikata Crne Gore u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada organizovale su ovaj seminar u cilju podsticanja uloge mladih u sindikatima, što je jedna od prioritetnih aktivnosti Programa dostojanstvenog rada 2015-2017 (više)
 6. Mart 08, 2016

  Javni poziv za 2 predavača za treninge o demokratiji i ljudskim pravima

  NVO Mladi Romi, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Koalicija Romski krug objavljuju poziv za 2 predavača / trenera koji će održati trodnevnu obuku za 20 aktivista i aktivistkinja iz redova romske i egipćanske populacije o osnovama demokratije i ljudskim pravima. (više)
 7. Mart 04, 2016

  Projekat "Jačanje javnog aktivizma Roma - Ujedinjeni možemo više!" predstavljen javnosti

  NVO Mladi Romi održala je konferenciju za javnost 4. marta 2016. u prostorijama EU Info Centra u Podgorici. Povod je predstavljanje projekta “Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!”. Projekat ima podršku Evropske komisije kroz posredstvo Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a implementiraju ga NVO Mladi Romi, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Koalicija Romski krug. (više)
 8. Februar 19, 2016

  JAVNI POZIV za aktiviste iz redova romske populacije za treninge o ljudskim pravima, javnim politikama i odnosima sa javnošću

  NVO Mladi Romi, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Koalicija Romski krug objavljuju poziv za 20 aktivista i aktivistkinja iz redova romske i egipćanske populacije za treninge o ljudskim pravima, javnim politikama i odnosima sa javnošću. (više)
 9. Decembar 24, 2015

  Inicijative USSCG za dopunu Zakona o radu i dopunu Zakona o porezu na dobit pravnih lica

  Glavni odbor Unije slobodnih sindikata Crne Gore, na sjednici održanoj 24.12.2015.g., pored ostalog, razmatrao je položaj agencijskih radnika i stanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori, posebno na bipartitnom nivou. Sa navedenim u vezi, Glavni odbor USSCG je usvojio dvije inicijative koje su odmah nakon sjednice upućene svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore. (više)
 10. Oktobar 14, 2015

  RSS Solidarnost uputio Otvoreno pismo institucijama u Crnoj Gori

  Regionalni sindikalni savjet “Solidarnost” koji okuplja reprezentativne sindikate iz svih država sa prostora eks Jugoslavije, na sjednici održanoj 13. oktobra 2015.g. u Skoplju, uputio je Otvoreno pismo Skupštini Crne Gore, Vladi Crne Gore, Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Privrednom sudu Crne Gore, a u vezi sa antisindikalnom diskriminacijom i kršenjem osnovnih prava iz rada nad zaposlenima u Kombinatu aluminijuma Podgorica. (više)